TOPIK

페이지 정보

profile_image
작성자찌게미 조회 1회 작성일 2021-04-17 12:05:26 댓글 0

본문

How hard is the TOPIK test for Koreans? [Happy Together/2020.03.19]

Click the caption button to activate subtitles!

▶Full Episodes

Music Bank clips:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEC6C5307EE979510

Music Bank interviews \u0026 winning moments:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RHEIZ71XBEU9t9HQNKqm83Y

The Return of Superman:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RFIeOyIZ5IOm68WVb7c2dyT

Jung Hae In’s Travel Log
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RFY8ct1WvLBzT7CiiK8wmcR

Dogs are incredible:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RHyRoQL25aDHMIyqG6qmvbs

Stars' Top Recipe at Fun-Staurant:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RGn0amdjSh8_3rU4zcApL3N

Unasked Family:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RHOrGquk0-VpaVNW1J1vLh5

The Miracle We Met:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RFRfeoLBQ-VtoLB3oPlMeTt

2019 KBS Entertainment Awards:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RGnJHJGzauxYolX6bel3k8J

2019 KBS Song Festival:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RF_MYEdtuaOYEu5C7CYx3RH

2019 KBS Drama Awards
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5RFZMWAuf21ilSwE6cDdEMh_

When you are now sure what to watch:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMf7VY8La5REjpb94an3gNiRHYJOx8fz8

▶Subscribe KBS World Official Pages
Youtube Subscribe:https://www.youtube.com/kbsworld
Homepage: http://www.kbsworld.co.kr
Facebook: http://www.facebook.com/kbsworld
Twitter: http://twitter.com/kbsworldtv
Instagram: https://www.instagram.com/kbsworldtv/
Line: https://goo.gl/g5iRQV
Android Download : http://bit.ly/1NOZFKr
IOS Download : http://apple.co/1NktctW

[TOPIK II 3,4급 문법] 1강(The TOPIK II (L3,L4) Grammar Course)

Try now MasterTOPIK lecture for free: https://goo.gl/Ypkum5
궁금한점 Facebookmessage로 질문하기: https://goo.gl/iWDcfi

변화된 TOPIK에 완벽히 대응할 수 있는 핵심 유형을, 검증된 기출문제 속에서 쏙쏙 골라 연습한다.
为您从历经验证的真题中归纳出核心试题类型,帮助您完美攻克改革后的TOPIK。
変化したTOPIKに完全対応した重点類型を、選び抜かれた過去問を使ってしっかり練習。
Find the new TOPIK's identifiable question types in questions from former tests and practice answering them for total new TOPIK preparation.

[LISTENING TOPIK 64] BÀI NGHE TOPIK II kèm phụ đề - 제64회 한국어능력시험 2 기출문제 듣기지문

#topikvlog#토픽64회듣기#topik64
Link tải đề thi lần 64 ở đây:
TOPIK II: http://bit.ly/2wdMvGB
TOPIK I: http://bit.ly/2Tr6WYW
Đáp án như sau:
1② 2① 3③ 4③ 5④ 6② 7④ 8④ 9③ 10② 11① 12② 13③ 14① 15③ 16③ 17① 18② 19① 20② 21③ 22④ 23① 24① 25② 26③ 27④ 28② 29④ 30③ 31② 32④ 33③ 34④ 35① 36① 37② 38④ 39③ 40① 41② 42④ 43④ 44② 45③ 46① 47② 48④ 49① 50①

1) 5 đề nghe New TOPIK II
Đề số 1:

Đề số 2:

Đề số 3:

Đề số 4:

Đề số 5:


2) Đề thi và hướng dẫn làm bài thi Nghe Perfect TOPIK II
Câu 1-30:

Câu 31-50:

Đề số 1:

Đề số 2:


3) Tổng hợp các đề thi TOPIK II
Đề thi lần 35:

Đề thi lần 36:

Đề thi lần 37:

Đề thi lần 41:

Đề thi lần 47:

Đề thi lần 52:

Đề thi lần 60:

Đề thi lần 64:


4) Nghe Topik cấp 3,4급
Đề số 1:

Đề số 2:

Đề số 3:

Đề số 4:

Đề số 5:

Đề số 6:

Đề số 7:


5) HOT TOPIK II 듣기
Đề số 1 :

Đề số 2 :

Đề số 3 :

Đề số 4 :

Đề số 5 :


6)Luyện Nghe - Nói Tiếng Hàn
제 1 과 : 한국어 공부 – 대학 생활 – 직업 선댁
Bài 1: Học Tiếng Hàn – Cuộc sống sinh viên – Lựa chọn nghề nghiệp

제 2 과 : 이사와 집들이 – 여행 계획 세우다 – 물건 서기와 재활용 방법
Bài 2: Chuyển nhà và tiệc tân gia – Lên kế hoạch du lịch – Mua đồ dùng và cách tái sử dụng

제 3 과 : 여가 활동 – 스트레스 해소법 – 진정한 우정 – 전자재품 고장 및 사용법
Bài 3: Hoạt động vui chơi giải trí - Phương pháp giải tỏa căng thẳng
- Tình bạn chân chính - Thiết bị điện tử hỏng và cách sử dụng

제 4 과 : 칭찬하기- 음악의 효과,맞벌이와 가사분담 – 효도의 가치와 중요성
Bài 4: Khen ngợi,Hiệu quả của âm nhạc,Vợ chồng cùng đi làm và phân chia việc nhà - Giá trị và tầm quan trọng của sự hiếu thảo

제 5 과 : 한국의 결혼 풍습 – 도전 정신 - 애완동물
Bài 5: Phong tục kết hôn của Hàn Quốc,Tinh thần thử thách,Vật nuôi

제 6 과 : 봉사활동의 가치 – 한구의 문화 – 제주도 여행
Bài 6: Giá trị của hoạt động tình nguyện,Văn hóa hàn quốc,Du lịch đảo Jeju

제 7 과 : 직업 - 금지
Bài 7: Nghề nghiệp,Điều cấm kỵ

제 8 과 : 길거리 음식 – 집 구하다 - 광고
Bài 8: Ẩm thực đường phố ,Tìm nhà,Quảng cáo:

제 9 과 : 김치 – 언어 사용 – 카드 사용
Bài 9: Kim chi, Sử dụng ngôn ngữ,Sử dụng
thẻ

Bài 10: Vấn đề môi trường – Sự hiếu thảo


từ vựng topik,tiếng hàn,30 ngày,từ vựng topik2,luyện thi topik2,từ vựng topik 2,topik 30 ngày,30 day,học tiếng hàn,ôn topik 1,ôn topik 2,từ vựng topik i,luyện thi topik i,từ vựng luyện thi topik i,ôn thi topik tiếng hàn,hoc tieng han,tieng han,học tiếng hàn online,hoc tieng han online,on thi topik,luyen thi topik,tu vung topik,danh tu tieng han,danh từ tiếng hàn,từ vựng topik 2 trong 30 ngày,từ vựng topik 1,từ vựng tiếng hàn cơ bản,topik ii,topik,한국어문형,한국어문법,쓰기,korea,giải đề topik,61회토픽,luyện viết topik 2,topik 2 쓰기,hoc tieng han,topik ii 쓰기,câu 51,viết topik,luyện viết tiếng hàn trung cấp,học tiếng hàn,ôn thi topik,tiếng,topik ii,luyện thi topik,tiếng hàn,topik 2,57회토픽,viết topik2,chữa đề thi viết topik,luyện viết tiếng hàn,luyện thi topik 2,ôn thi topik 2 tiếng hàn,ôn thi topik 2,câu 51 topik,câu 51 topik 2,mấu câu 53 topik,topik câu 51,topik 51 쓰기,topik viết câu 51, topik 64 nghe, listening 64듣기

... 

#TOPIK

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 3,659건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.xn--9i2bm7f8xj.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz